«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας έχει την τιμή και την ευχαρίστηση να σας καλέσει στα εγκαίνια της έκθεσης «Φύση-Ω-Θεραπεία» με έργα του Platon.H το Σάββατο 3 Ιουνίου και ώρα 20:00

 

Από: Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας / Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ PLATON.H
Το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας έχει την τιμή και την ευχαρίστηση να σας καλέσει στα εγκαίνια της έκθεσης «Φύση-Ω-Θεραπεία» 1995-2023 Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι, Ανόι, Βρυξέλλες , Ραμπάτ, Ύδρα με έργα του Platon.H το Σάββατο 3 Ιουνίου και ώρα 20:00.
RECEPTION OF THE EXHIBITION OF PLATON.H
Historical Archives - Museum of Hydra has the honor and the pleasure of inviting you to the reception of the exhibition “Physi-O-Therapy” 1995-2023 Athens, London, Paris, Hanoi, Brussels, Rabat, Hydra, showing art works by Platon.H, on Saturday 3rd  June 2023 at 8 pm.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου