«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση 8ης τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας

 


Ύδρα, 8 Ιουλίου 2024
Αριθ. πρωτ.:2624
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες, Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, την 12η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2017.
2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2018.
3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου.
4. Τροποποίηση κανονισμού παραχώρησης, διαχείρισης και λειτουργίας Δημοτικών χώρων πολιτιστικού – επιστημονικού ενδιαφέροντος.
5. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Διαρρύθμιση και Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου και αλλαγή χρήσης από Σχολικό Κτίριο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό».
6. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου – 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ύδρας».
7. Άσκηση αρμοδιοτήτων των καταργούμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ύδρας.
8. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.
9. Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ) ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
10. Έγκριση αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
Η Πρόεδρος
 του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αναστασία Μαυρομάτη
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γεώργιος Κουκουδάκης
2. Μαρία Κάτσικα
3. Γεωργία Μαραγκού
4. Ιωάννης Μπελεγρής
5. Κωνσταντίνος Μπεράτης
6. Σταματίνα Τσιτσινάκη
7. Παναγιώτης Μαρκαντώνης
8. Ειρήνη Μπέλεση – Παύλου
9. Δημήτριος Τζάκας
10. Εμμανουήλ Καραμήτσος
11. Παναγιώτης Μανίκης
12. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου
13. Ιωάννης Παστός
14. Δάφνη Κοφίτσα
15. Γεώργιος Βούλγαρης
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 - Fax 22980 53 482
www..ydra.gov.gr email: dimosydr@otenet.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου